Shefika


Бизлер баргъанда, олар бойле беллей эдилер: булар адам ольдюргенлер, бир козьлери бар  деген экенлер. Амма бизим къартларымыз окъып башлагъаныны корьген сонъ, булар инанып башлады: «Ёкъ, булар мусульман экен » - деп. Биринджи йыллары къоркътылар, экинджи йыллары яхши олды. Къошылып бир-бирлерне,  дуваларгъа  эшитип, оларнынъ  Къураныны окъугъаныны корип. Эвге кирип Къуранны корсе ,биле, олар башкъа тюрлю бакъа эдилер.